Recreatie

Recreatieroeien gebeurt sinds juni 2016 ook aan het Netekanaal op zaterdag en zondag om 9u30, en op woensdag om 18u30. Recreanten nemen geen deel aan het wedstrijdcircuit. Wel zijn er mogelijkheden om zich in ploegvorm in te schrijven voor toertochten. Jaarlijks richten wij zelf de 7-bruggentocht in die start aan onze botenloodsen in Viersel en eindigt in Duffel waar er de mogelijkheid is om van plek te wisselen vooraleer de terugtocht aan te vatten. Traditioneel volgt er een barbeque waarop ook familie en vrienden van harte welkom zijn.

Sport

Sportroeien is voor hen die de smaak te pakken hebben maar op zoek zijn naar net iets meer dan het recreatief roeien. Door hen wordt er in smallere boten geroeid zonder deel te nemen aan het wedstrijdcircuit. Sportroeien kan een overstap zijn naar competitieroeien. De trainingen verlopen echter minder intensief.