Op het water

Op volgende momenten kan er door onze leden geroeid worden:

  • Zaterdag om 9u30
  • Zondag om 9u30
  • Woensdag om 18u30 (enkel in de periode dat het zomeruur geldt)

Voor de wedstrijdroeiers worden daarnaast ook extra trainingen ingelast.

 

In de zaal

In de periode dat het winteruur geldt wordt er op weekdagen ‘s avonds in de zaal getraind door wedstrijdroeiers. Daarnaast is onze trainingszaal ook voor alle andere leden toegankelijk.